BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 19.02.2021 r.

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2021 roku.

 

Organizacja cyklu imprez biegowych m.in.: Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, Piaseczyńska Piątka, Maraton Sztafet, Frog Race, Bieg Złotych Liści, Cross Mikołajkowy, Bieg z Pasją i Pupilem, Memoriał Lecha Abramowicza, Memoriał Sławomira Rosłona, Bieg uliczny Józefosławia i Julianowa.

 

 180 500,00 zł


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie sportu dzieci i młodzieży w 2021 roku.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.witkac.pl
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji:
Instrukcja tworzenia konta- załącznik nr 1
Instrukcja składania wniosków- załącznik nr 2
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie wraz z wymaganym załącznikiem złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.
Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie.

Najważniejsze terminy:
Termin składania ofert: od 10 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty wraz z wymaganym załącznikiem: do 5 stycznia 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Załączniki:

Instrukcja tworzenia konta- załącznik nr 1
Instrukcja składania wniosków- załącznik nr 2


Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj
Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

Więcej szczegółów:

http://bip.piaseczno.eu/otwarty-konkurs-ofert/7653/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2021-roku-pn-rozwoj-i-szkolenie-w-zakresie-pilki-noznej-seniorow-z-terenu-miasta-piaseczno

alt
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Wydział Spraw Społecznych