PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SPORTU
 

Ewelina Wójcik
Ewelina Wójcik

 
 

SKŁAD KOMISJI SPORTU
 

Wojciech Ołdakowski
Wojciech Ołdakowski
Artur Maicki
Artur Maicki
Ewa Urbańska
Ewa Urbańska
Początki mojej działalności naukowej związane są z pracami prowadzonymi w zakładzie Teorii i Metodyki Sportu Inwalidów na wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Izabela Górzyńska
Izabela Górzyńska
Łukasz Kamiński
Łukasz Kamiński
Paweł Poncyliusz
Paweł Poncyliusz
Piotr Obłoza
Piotr Obłoza
Renata Mirosław
Renata Mirosław