Ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 19.02.2021 r.

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2021 roku.

 

Organizacja cyklu imprez biegowych m.in.: Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, Piaseczyńska Piątka, Maraton Sztafet, Frog Race, Bieg Złotych Liści, Cross Mikołajkowy, Bieg z Pasją i Pupilem, Memoriał Lecha Abramowicza, Memoriał Sławomira Rosłona, Bieg uliczny Józefosławia i Julianowa.

 

 180 500,00 zł

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.3.2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 28.01.2021r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), 

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.2.2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 28.01.2021r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), 

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.5.2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 29.01.2021r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 09.12.2020 r.

 

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanych zadań własnych Gminy w 2021 roku.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

110 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 09.12.2020 r.

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanych zadań własnych Gminy w 2021 roku.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno

 81 500,00 zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 09.12.2020 r.

 

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanych zadań własnych Gminy w 2021 roku.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu  02.03.2020 r.

w celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2020 roku:

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki siatkowej w grupach dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

20 000,00zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu  01.06.2020 r.

w celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2020 roku:

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

115 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu  01.06.2020 r.

w celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,

ogłasza wyniki konkursu na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2020 roku:

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

115 000,00 zł

WYNIKI do pobrania tutaj

alt
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Wydział Spraw Społecznych

Podkategorie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

informuje, że do dnia 31 grudnia 2019 roku

można składać wnioski o stypendium sportowe, za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zasady i tryb przyznania stypendiów określają uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie (.pdf):
Nr 32/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
Nr 64/IV/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Wniosek: załącznik do uchwały Nr 32/III/2018 z 12 grudnia 2018 roku.

Miejsce składania wniosków: GOSIR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno.

alt

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno