Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie koszykówki seniorskiej z Gminy Piaseczno.

Przedstawiamy wyniki XI otwartego konkursu ofert na zadanie pn. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie tenisa stołowego seniorów z Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie tenisa stołowego seniorów z Gminy Piaseczno.

Przedstawiamy wyniki X otwartego konkursu ofert na zadanie pn. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

Podkategorie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

informuje, że do dnia 31 grudnia 2019 roku

można składać wnioski o stypendium sportowe, za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zasady i tryb przyznania stypendiów określają uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie (.pdf):
Nr 32/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
Nr 64/IV/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Wniosek: załącznik do uchwały Nr 32/III/2018 z 12 grudnia 2018 roku.

Miejsce składania wniosków: GOSIR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno.

alt

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno