alt

Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy Piaseczno
(PIŁKA NOŻNA)

Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy Piaseczno powstał w lutym 2012 roku z inicjatywy trenerów i rodziców aktywnie uczestniczących w życiu sportowym miasta Piaseczno. W czerwcu 2012 roku UMKS mocą uchwały przejął wszystkie młodzieżowe zespoły piłkarskie KS Piaseczno.
Celem klubu jest szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie, popularyzacja sportu wśród młodzieży oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia połączona z wychowaniem w duchu „fair play”.

Zespoły młodzieżowe klubu grają w najwyższych (wojewódzkich) klasach rozgrywkowych i zajmują w nich czołowe miejsca.
UMKS Piaseczno prowadzi szkolenie w ośmiu grupach młodzieżowych, w których trenuje ok. 200 chłopców. W najbliższym czasie (od rundy jesiennej 2013) w rozgrywkach seniorów zadebiutuje zespół UMKS oparty na wychowankach klubu. W zakresie szkolenia klub we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi z gminy Piaseczno prowadzi klasy sportowe o profilu piłka nożna.

Trenerzy zatrudnieni w UMKS Piaseczno:
’94-95  Barcicki Daniel
’96 Kocyk Karol
’97 Radoński Robert
‘98 Ludwiniak Jarosław
’99 Kobza Bartosz
’00  Kocyk Karol
’01 Urbański Marcin
’02  Czachowski Piotr
Więcej informacji o klubie oraz aktualności można znaleźć na stronie klubu.

Kontakt:

UMKS Piaseczno
ul. Graniczna 34, 05-502 Piaseczno
Strona www: www.umkspiaseczno.pl