Przedstawiamy wyniki IX otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Rozwój i szkolenie w zakresie zapasów dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno" w 2023 roku.

Więcej informacji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn.: Rozwój i szkolenie w zakresie zapasów dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno - Otwarte konkursy ofert - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Wydział Spraw Społecznych

tel.: (22) 70-17 682 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 

05-500 Piaseczno 

www.piaseczno.eu