ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.5.2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 29.01.2021r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), 

Zarządzam, co następuje:

 

 • 1

 

Zatwierdzam wyniki I Otwartego Konkursu Ofert w 2021r. na zadania w zakresie sportu:

 

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie pływania dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Młodzieżowy Klub Sportowy „Piaseczno”,

kwota przyznanej dotacji: 95 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie kickboxingu oraz boksu dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Klub Sportowy X-Fight,

kwota przyznanej dotacji: 147 250,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie lekkiej atletyki dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja”,

kwota przyznanej dotacji: 85 500,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie zapasów dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”,

kwota przyznanej dotacji: 38 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie łucznictwa, monobajków, badmintona, piłki nożnej, gimnastyki artystycznej, karate dla dzieci i młodzieży z Zalesia Górnego.

Zadanie realizować będzie:

- Klub Sportowy „Hubertus”,

kwota przyznanej dotacji: 142 500,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Jazgarzew, Wólkę Kozodawską, Bogatki, Grochową.

Zadanie realizować będzie:

- Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Jazgarzew,

kwota przyznanej dotacji: 85 500,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Kamionkę, Bobrowiec, Gołków.

Zadanie realizować będzie:

- Fundacja FCB Akademia,

kwota przyznanej dotacji: 42 750,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Złotokłos, Szczaki, Wólkę Pracką, Runów, Henryków-Urocze.

Zadanie realizować będzie:

- Ludowy Klub Sportowy „Perła” Szczaki-Złotokłos,

kwota przyznanej dotacji: 114 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki siatkowej w grupach dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

-Ludowy Klub Sportowy „Perła” Szczaki-Złotokłos,

kwota przyznanej dotacji: 19 000,00zł

- Akademia Siatkówki Tomasza Wójtowicza,

kwota przyznanej dotacji: 33 000,00zł

-Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Krótka”,

kwota przyznanej dotacji: 24 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Żabieniec, Zalesie Górne, Siedliska, Orzeszyn-Pilawa, Chojnów.

Zadanie realizować będzie:

- Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Żabieniec,

kwota przyznanej dotacji: 161 500,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Chylice, Chyliczki, Jastrzębie.

Zadanie realizować będzie:

- Klub Sportowy „Laura” Chylice,

kwota przyznanej dotacji: 76 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie szachów dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Klub Sportowy „Laura” Chylice,

kwota przyznanej dotacji: 33 250,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Józefosław, Julianów.

Zadanie realizować będzie:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Julianów”,

kwota przyznanej dotacji: 23 750,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Głosków, Głosków-Letnisko, Wolę Gołkowską, Robercin, Bąkówkę, Antoninów, Kuleszówkę, Baszkówkę, Mieszkowo.

Zadanie realizować będzie:

- Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Głosków,

kwota przyznanej dotacji: 57 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie judo dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Uczniowski Klub Sportowy „Szogun”,

kwota przyznanej dotacji: 20 000,00zł

- Uczniowski Klub Judo „Bushido”,

kwota przyznanej dotacji: 30 000,00zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Judo Ikizama”,

kwota przyznanej dotacji: 26 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie tańca sportowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Klub Sportowy „Grawitacja”,

kwota przyznanej dotacji: 190 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie kolarstwa dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”,

kwota przyznanej dotacji: 50 000,00zł

- Klub Sportowy „Olimpic”,

kwota przyznanej dotacji: 45 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Uczniowski Klub Sportowy „Return”,

kwota przyznanej dotacji: 85 500,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dziewcząt w grupach dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Klub Sportowy „Gosirki” Piaseczno,

kwota przyznanej dotacji: 57 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców w grupach dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Młodzieżowy Klub Sportowy „Piaseczno”,

kwota przyznanej dotacji: 275 500,00zł

 

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie karate dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Uczniowski Klub Sportowy „Bushi Team Klub Karate Kyokushin”,

kwota przyznanej dotacji: 45 000,00zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Karate Tradycyjnego” Piaseczno,

kwota przyznanej dotacji: 31 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie koszykówki dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piaseczno”,

kwota przyznanej dotacji: 251 000,00zł

- Lajkers Sp. z o.o.,

kwota przyznanej dotacji: 15 000,00zł

 

 1. Rozwój i szkolenie w zakresie piłki ręcznej dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Klub Sportowy „Victoria” Piaseczno,

kwota przyznanej dotacji: 57 000,00zł 

 • 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania: ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.5.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO z dnia 29.01.2021r.