BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 09.12.2020 r.

 

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanych zadań własnych Gminy w 2021 roku.

 

Zadania publiczne w zakresie sportu do realizacji w 2021 r.

 

Lp.

zadanie

Kwota w zł

1.

Rozwój i szkolenie w zakresie pływania dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

95 000,00

2.

Rozwój i szkolenie w zakresie kickboxingu oraz boksu dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

147 250,00

3.

Rozwój i szkolenie w zakresie lekkiej atletyki dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

85 500,00

4.

Rozwój i szkolenie w zakresie zapasów dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

38 000,00

5.

Rozwój i szkolenie w zakresie łucznictwa, monobajków, badmintona, piłki nożnej, gimnastyki artystycznej, karate dla dzieci i młodzieży z Zalesia Górnego.

142 500,00

6.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Jazgarzew, Wólkę Kozodawską, Bogatki, Grochową.

85 500,00

7.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Kamionkę, Bobrowiec, Gołków.

42 750,00

8.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Złotokłos, Szczaki, Wólkę Pracką, Runów, Henryków-Urocze.

114 000,00

9.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki siatkowej w grupach dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

76 000,00

10.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Żabieniec, Zalesie Górne, Siedliska, Orzeszyn-Pilawa, Chojnów.

161 500,00

11.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Chylice, Chyliczki, Jastrzębie.

76 000,00

12.

Rozwój i szkolenie w zakresie szachów dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

33 250,00

13.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Józefosław, Julianów.

23 750,00

14.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Głosków, Głosków-Letnisko, Wolę Gołkowską, Robercin, Bąkówkę, Antoninów, Kuleszówkę, Baszkówkę, Mieszkowo.

57 000,00

15.

Rozwój i szkolenie w zakresie judo dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

76 000,00

16.

Rozwój i szkolenie w zakresie tańca sportowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

190 000,00

17.

Rozwój i szkolenie w zakresie kolarstwa dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

95 000,00

18.

Rozwój i szkolenie w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

85 500,00

19.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dziewcząt w grupach dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

57 000,00

20.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców w grupach dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

275 500,00

21.

Rozwój i szkolenie w zakresie karate dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

76 000,00

22.

Rozwój i szkolenie w zakresie koszykówki dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

266 000,00

23.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki ręcznej dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

57 000,00

 

Razem

2 356 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie sportu dzieci i młodzieży w 2021 roku.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.witkac.pl
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji:
Instrukcja tworzenia konta- załącznik nr 1
Instrukcja składania wniosków- załącznik nr 2
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie wraz z wymaganym załącznikiem złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.
Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie.

Najważniejsze terminy:
Termin składania ofert: od 10 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty wraz z wymaganym załącznikiem: do 5 stycznia 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Załączniki:

Instrukcja tworzenia konta- załącznik nr 1
Instrukcja składania wniosków- załącznik nr 2


Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj
Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

Więcej szczegółów:

http://bip.piaseczno.eu/otwarty-konkurs-ofert/7650/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-sportu-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

alt
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Wydział Spraw Społecznych