BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu  01.06.2020 r.

w celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,

ogłasza wyniki konkursu na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2020 roku:

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

115 000,00 zł

WYNIKI do pobrania tutaj

alt
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Wydział Spraw Społecznych