Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.14.2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 28.01.2020r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), 

Zarządzam, co następuje:

Zatwierdzam wyniki I Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na zadania w zakresie sportu:

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.12.2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 24.01.2020r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), 

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.11.2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 24.01.2020r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), 

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.10.2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 24.01.2020r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), 

Niniejszym informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność społeczną na rzecz sportu w 2019 roku.

Termin składanie wniosków upływa 24 stycznia 2020 o godz.15.00.
Wnioski należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w godz. 9-15.
Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się w/w nagrody i wyróżnienia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu  17.12.2019r.

w celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2020 roku:

 

Organizacja cyklu imprez biegowych m.in.: Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, Piaseczyńska Piątka, Maraton Sztafet, Frog Race, Bieg Złotych Liści, Cross Mikołajkowy, Bieg z Pasją i Pupilem, Memoriał Lecha Abramowicza, Memoriał Sławomira Rosłona, Bieg uliczny Józefosławia i Julianowa.

 

190 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu  17.12.2019r.

w celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2020 roku:

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

115 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 17.12.2019r.

w celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2020 roku:

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno

 

170 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu  17.12.2019r.

w celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanych zadań własnych Gminy w 2020 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 27.05.2019
Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2019 roku:

Podkategorie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

informuje, że do dnia 31 grudnia 2019 roku

można składać wnioski o stypendium sportowe, za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zasady i tryb przyznania stypendiów określają uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie (.pdf):
Nr 32/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
Nr 64/IV/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Wniosek: załącznik do uchwały Nr 32/III/2018 z 12 grudnia 2018 roku.

Miejsce składania wniosków: GOSIR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno.

alt

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno